Boppe(fer-)slach deel 2

Boppe(fer-)slach deel 2

In deze rubriek staan wij even stil bij de verrichtingen van onze kaatsende leden die deelnemen aan de regio/federatie en KNKB wedstrijden in Friesland en omstreken. Mochten wij iemand zijn vergeten, schroom niet en informeer het bestuur, zodat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdiend. 

18-05-2023

Heerenveen
In Heerenveen stond er voor de heren 50+ categorie, een door elkaar loten (D.E.L) A- & B-klasse wedstrijd op het programma. Onze kaatsvereniging werd deze dag vertegenwoordigd door Hendrik Eringa, Harm Jan de Boer en Peter van der Hoek. Alle drie kaatsten zij in de B-klasse.

Hendrik met zijn maten (Roel Sijbesma; Oosterend en Broer Siderius; Franeker) namen het in de eerste omloop direct op tegen het partuur van Harm Jan. Harm Jan en zijn maten (Jan de Boer; Bolsward en Roel Venema; Bolsward) verloren de eerste omloop met 5-3 6-2 van Hendrik c.s. Ook Peter en zijn maten (Wietse Punter; Grou en Lieuwe Althof; Stiens) verloren in de eerste omloop. Eindstand van die partij was 5-4 6-6. 

Dat het niet de dag van Harm Jan c.s. was bleek in de tweede omloop toen er wederom verloren werd. Dit keer was de eindstand 5-3 6-4. Hendrik c.s. en Peter c.s. daarentegen wonnen beide wel hun tweede partij. Uiteindelijk strandde Hendrik c.s. in de halve finale van de winnaarsronde wat hen een verdienstelijk 3e prijs opleverde. Peter bereikte de finale van de verliezersronde, na een staand nummer in de halve finale, en won deze finale waarmee de 1e prijs in de verliezersronde een feit was. 

21-05-2023

Holwerd
In Holwerd stond de eerste afdelingswedstrijd van het seizoen 2023 voor het vernieuwde jongens afdelingspartuur van Spannum op het programma. Dit jaar kaatsen namens Spannum Stijn Vincken, Monse Hansma en Jelmer Hanenburg. 

Zij namen het in de eerste omloop op tegen hun leeftijdsgenoten uit Heerenveen. Deze wedstrijd werd gewonnen met 5-5 6-4. In de tweede omloop tegen St. Annaparochie werd er verloren met 5-3 6-0. Vanuit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat er helaas iets te veel fouten aan de stuit werden gemaakt. 

Bestuur K.F. Set Troch

Post Views: 61