Boppe(fer-)slach deel 5

Boppe(fer-)slach deel 5

In deze rubriek staan wij even stil bij de verrichtingen van onze kaatsende leden die deelnemen aan de regio/federatie en KNKB wedstrijden in Friesland en omstreken. Mochten wij iemand zijn vergeten, schroom niet en informeer het bestuur, zodat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdiend.

23-07-2023

Jelsum
In Jelsum stond er een jongens D.E.L. A- & B-klasse wedstrijd op het programma. Stijn Vincken had zich opgegeven voor deze partij en nam als geselecteerd A-klasse kaatser deel aan de A-klasse wedstrijd. 

Stijn en zijn maten Clive van der Weerdt; Makkum en Nick van der Walt; Sexbierum wonnen alle drie de poule wedstrijden (met 5-4, 5-3 en 5-1) wat betekende dat zij zich hierdoor met 21 voor eersten plaatsen voor de finale. Stijn cs. moesten het in de finale opnemen tegen het partuur van Harmen Zuidema; Leeuwarden, Otte Algra; Leeuwarden en Jan Bandstra; Oosternijkerk. Na een eenzijdige finale (5-1 6-2) ging de winst naar het partuur van Stijn cs. waardoor het behalen van de eerste prijs en de krans een feit was. Gefeliciteerd Stijn.

Sint Jacobiparochie
In St. Jacobiparochie was Hendrik Eringa aan het kaatsen. Hij nam deel aan de heren KNKB 50+ door elkaar loten (D.E.L) A- & B-klasse wedstrijd. Hendrik was deze dag actief in de B-klasse. 

Samen met zijn maten Ben Snijder; Dronrijp en Marcus Elzinga; Beetgumermolen won Hendrik de eerste en tweede omloop (met 5-3), waarna men een staand nummer had in de derde omloop en hierdoor automatisch de finale was bereikt. De finale ging helaas verloren (met 5-5), maar desondanks een mooie tweede prijs voor Hendrik. 

Stiens
In Stiens stond er een Heren 1e klasse vrije formatie wedstrijd op het programma. Jeroen de Boer kaatsend met zijn maten Gjalt Sjirk de Groot; Mantgum en de voor Redmer Zaagemans; Witmarsum ingevallen Johan Sipma; Lioessens deden hier aan mee. 

Jeroen cs. bereikten na achtereenvolgens drie overwinningen (staand nummer, 5-5 en 5-3) op rij de finale. De finale werd uiteindelijk met 5-1 6-0 verloren van het partuur Haye Jan Nicolay; Britsum, Hessel Postma; Winsum fr en Willem Heeringa; Tzummarum. 

Door de 2e prijs te winnen pakte het partuur van Jeroen belangrijke punten voor de ranking en de strijd om rechtstreekse plaatsing voor de PC in Franeker. Helaas, zo bleek achteraf, waren de behaalde punten niet voldoende voor rechtstreekse deelname aan de PC en zullen Jeroen en zijn maten de Keats-Off moeten winnen om alsnog aan de PC te mogen deelnemen. 

Bestuur K.F. Set Troch

Post Views: 39