Boppe(fer-)slach deel 1

Boppe(fer-)slach deel 1

In deze rubriek staan wij even stil bij de verrichtingen van onze kaatsende leden die deelnemen aan de regio/federatie en KNKB wedstrijden in Friesland en omstreken. Mochten wij iemand zijn vergeten, schroom niet en informeer het bestuur, zodat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdiend. 

Weekend 29/30-04-2023

Reard
In Reard stond er voor de jongens categorie, een door elkaar loten (D.E.L) wedstrijd op het programma. Hieraan deden namens Spannum Stijn Vincken en Monse Hansma mee.

Stijn en zijn maten (Jesse van der Heide; Arum en Jardo Sterkenburg; Zweins) wonnen de eerste wedstrijd, maar verloren de tweede wedstrijd met 5-5 6-4. 

Monse en zijn maten (Karst Hoekstra; Blije en Nick van der Walt; Sexbierum) daarentegen verloren de eerste wedstrijd met 5-3 6-6, maar wonnen achtereenvolgens met 5-1 6-4 (2e omloop), met 5-2 6-2 (3e omloop) en met 5-4 6-6 (4e omloop) om de finale van de verliezersronde te bereiken. Deze finale werd uiteindelijk gewonnen met 5-2 6-0, waardoor een verdienstelijke eerste prijs in de verliezersronde werd gehaald. 

Weidum
In Weidum stond de 70ste Bangma partij op het programma. Aan deze afdelingswedstrijd deed helaas geen senioren partuur van K.F. Set Troch Spannum mee. Wel deed hier, namens L.K.C. Sonneborgh, Jeroen de Boer (lid in Spannum, maar sinds dit jaar uitkomend voor de Leeuwarder kaatsclub) aan mee. Jeroen en zijn maten wonnen in de 1e omloop met 5-4 6-2 van Ee. In de 2e omloop werd er verloren met 5-2 6-0 van Dronrijp 1. Uiteindelijk werd de 70ste Bangma partij gewonnen door Beetgum.  

Bestuur K.F. Set Troch

Post Views: 69