Bote Strikwerda gehuldigd met bondsinsigne

Bote Strikwerda gehuldigd met bondsinsigne van de KNKB

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Keatsferiening ‘Set Troch’ is Bote Strikwerda gehuldigd met de bondsinsigne van de KNKB. 

Namens de KNKB was scheidend voorzitter Marco Hoekstra aanwezig om Bote hier van op de hoogte te stellen, waarna Anneke Jaarsma naar voren werd gehaald om de insigne op te spelden. 

Bote heeft met grote toewijding en enthousiasme 15 jaar in het kaatsbestuur gezeten met diverse functies, tevens was hij trainer/coach en mede-organisator van het Jeu-de-pelote van De Federatie Littenseradiel. Van de Keatsferiening kreeg Bote, uit handen van Albert Tromp, nog een plaquette met bakkerspakket aangeboden.

Hendrik Postma is bereid gevonden om de voorzittershamer van Bote over te nemen.

Post Views: 90