Boppe(fer-)slach deel 4

Boppe(fer-)slach deel 4

 

In deze rubriek staan wij even stil bij de verrichtingen van onze kaatsende leden die deelnemen aan de regio/federatie en KNKB wedstrijden in Friesland en omstreken. Mochten wij iemand zijn vergeten, schroom niet en informeer het bestuur, zodat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdiend.

09-06-2023

Bolsward
In Bolsward werd er een junioren door elkaar loten wedstrijd verkaatst (8 partuur). Hier deed aan mee oud-Spannumer Jeroen de Boer. Jeroen kaatste deze dag samen Jildert Wijbinga uit Arum en Rick Minnesma uit Dronrijp. De eerste omloop werd gewonnen met 5-1 6-2 van het partuur Van der Hem c.s. In de tweede omloop tegen het partuur van Stellingwerf c.s. werd het een walk-over en werd er gewonnen met 5-0 6-0. In de finale moesten Jeroen c.s. het opnemen tegen het partuur van Aizo Veltman, Redmer Zaagemans en Hessel Postma. Van wat wij er van hebben meegekregen stond er geen maat op het partuur van Jeroen c.s. en wonnen zij de finale met 5-1 6-4. In totaal kregen zij in drie omlopen dus maar 3 eersten tegen wat echt een knappe prestatie is gezien de parturen die zij deze dag wisten te verslaan. 

10-06-2023

St. Annaparochie
In St. Annaparochie stond dit weekend het Nederlands Kampioenschap kaatsen voor de KNKB jongens categorie op het programma. Voor Spannum deden mee Stijn Vincken, Monse Hansma en Jelmer Hanenburg. Helaas vonden zij in de eerste omloop hun Waterloo tegen het partuur van Marssum. De wedstrijd ging verloren met 5-4 6-4 waarmee het NK er voor hen opzat. 

11-06-2023

Marsum
In Marsum kwamen Harm Jan de Boer en Hendrik Eringa in actie op de daar gehouden KNKB 50+ door elkaar loten (D.E.L) B-klasse wedstrijd (8 partuur).  

In de eerste omloop namen zij het tegen elkaar op. Hendrik met zijn maten (Johannes de Vries; Beetgum en Harmen Westra; Kimswerd) wonnen deze wedstrijd vrij eenvoudig met 5-0 6-2 of zoals Harm Jan het zelf aangaf “kansloos verloren”. Hierdoor gingen Hendrik c.s. verder in de winnaarsronde en Harm Jan met zijn maten (Jan de Jong; Menaam en Gerrie Otter; Goutum) verder in de verliezersronde.

Hendrik c.s. en Harm Jan c.s. wonnen beide de tweede omloop met respectievelijk 5-5 4-6 en 5-2 6-2 en bereikten hierdoor de finale. Na achterstand van 5-1 in eersten kwamen Hendrik c.s. knap terug in de wedstrijd en wonnen zij dus de tweede omloop. Harm Jan c.s. wonnen hun wedstrijd daarentegen zonder al te veel weerstand met 5-2 6-2. 

De finale van de winnaarsronde verloor Hendrik c.s. met 5-4 6-4, maar ondanks dit verlies behaalden zij dus een knappe tweede prijs. Harm Jan c.s. stonden in de finale van de verliezersronde en wonnen deze wedstrijd met 5-2 6-4. Na een stroeve start op deze dag toch nog een knappe eerste prijs in de verliezersronde voor Harm jan en c.s. 

Bestuur K.F. Set Troch  

 

Post Views: 59