Jeroen op de 170ste PC!

Keats-Off 2023

Op donderdag 27-07-2023 wordt de Keats-Off verkaatst op het Sjukelan in Franeker en wordt er bekend wie zich als laatste partuur kwalificeert voor de PC in Franeker. De Keats-Off start om 18:00 uur. 

Deelnemende parturen aan de Keats-Off van dit jaar zijn de parturen:
16: Redmer Zaagemans, Jeroen de Boer en Gjalt Sjirk de Groot.
17: Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan Tymen Eisma.
18: Thom Stellingwerf, Yoram Elzinga en Klaas Pier Folkertsma.
19: Youri de Groot, Jelle Cnossen en Johan Sipma.

Voorafgaand, op de avond zelf, zal er worden geloot en wordt pas bekend wie het tegen wie mag opnemen. Om de PC te bereiken zullen er twee wedstrijden gewonnen dienen te worden.

Wij, als bestuur van K.F. Set Troch, wensen Jeroen de Boer en zijn maten Redmer Zaagemans en Gjalt Sjirk de Groot heel veel succes toe.

Supporters van Jeroen cs. mogen zich deze avond dus melden in Franeker. 

Post Views: 167